dilluns, 2 de novembre del 2009

217 -- BAIXA AIGUA NETA........


foto

HAIKÚ DEL DIA

141 .- Baixa aigua neta

Moltes forces pel bon fi.

Acollim vida.

......

E S C O R R I A L L E S

C35.- Uns viuen sense mirar, altres sense veure, altres, sorruts, no volen ni mirar ni veure

C36 .- Pujant a l’arbre, en el camí de la vida, ha topat amb dos pedres. Des d’aleshores anava coixa. Per això, ara, per caminar-li el cap, llegia. De tant que ho feia les cames no li resistien.