divendres, 14 d’abril del 2023

ESTEM PLENS DE TRIPTICS

 6.-6-1-23

Estem plens de tríptics

i no hent tinc una llengua

i dos ulls i dos orelles i dius... !!...

Hauràs de fer revisió de teva taula

i escoltar a qui t'escolta i et vol bé...

Tens el Si i el No...

però penso i el que sosté

la balança dels platets eterns

no és el fidel que fa el tres ?

Jugo amb la ment i en veig tres...

Dec tenir altra visió que

qui no em compren

què puc fer per demostrar

el que com cert, inescrutable,

que no té sortida el que dic...

de TRES n’estem plenets arreu.

DE REBAIXES 23.- ANTON.- T.E.- 6-1-23

Si solam