dijous, 25 de setembre del 2014

FAREM CAMÍ... aquarel·la


23 – 2 – 11 .- PAIS
Farem camí
amb la presa de les hores cautes.
quan el sol sua de valent...
Farem camí
per endorrials poc trepitjats
buscant noves converses.
I no ens aturarà pas mai
calor  ni fred
per que portem la parla,
la lliçó apresa dels avis,
el compromís cruent de seguir
superant pals a les rodes.
Un jorn tots obrirem l’escletxa

i mirarem horitzó de triomf.
DE ARREPLEGANT TRENETS III.- ANTON.- T.E.