dimarts, 5 de febrer del 2019

TRENETS 26


215.- 6-9-18
Ell traspuava amor i pau.
I fins els finestrons reien.
N’havia passat més que el cànem
i per fi trobà el lloc adient.
Procurava posar-se en situació
de tants i tants que necessitaven ajut
i allí hi era per salvar les eventualitats.
Les seves suades s’encaminaven
a establir-se de pont efectiu i segur.
5-2-19.-DE REBAIXES 18.- ANTON.- T.E.