dissabte, 3 d’octubre del 2009

207 -LA BARCA CALLA ... FOTO?


HAIKÚ DEL DIA

131 .-La barca calla

Sola, estremeix gola.

Boca s’esgota.

132.- Parla ja barca,

Vola a infinit sola.

Gola rebota