dilluns, 19 de gener del 2009

103 -- FAREM CAMÍ

Haikú del dia
44.- Farem camí
amb vent contra la cara.
Som fulles seques.
-----------


E S C O R R I A L L E S
A134.- En el mar l’aigua et vesteix i et despulla. Deixa’m veure el vestit i la despulla de l’ona quan et banya... Parlen el vestit i la nuesa ? I la ona...? Calla o s’esgarrifa al transmutar el seu element quan et toca o quan et deixa lliure? Si té sentiments – que ve de sentir – deu estar contenta de poder amagar-te, ajuntar-se amb tu i després contemplar-te apartant-se... Com si et traguessis el vestit de roba i als peus ell admira el que ha deixat de contactar, de besar... Meravelles.

A135.- Posa’t faves al tupí. – No en vull -. Posa’t faves al tupí. – No en vull -.
Ha corregut el temps. Posat faves al tupí –No en tinc. – Coses econòmiques. No en vol menjar o no n’ha sembrat ?