dimarts, 1 d’abril del 2014

ESCOLTAR...?... aquarel·la


Escoltar, qui escolta ?
No ens empassem la veu...
Respondre toca
amb audàcia als atacs.
Diuen: - Escolteu, aneu errats !
Diuen: - Calleu, sols és nostra
la gran veritat, sabeu...?
Diuen: - Engoliu nostra proclama,
mantra que us hem fabricat.
Diuen. – Escolteu, calleu, engoliu...
 Anorreant la pensa i el magí... !!
Què fàcil... que els hi és !
Què fàcil ... que ho mostren !
Ja saben que ens hem tornat sords
de tant Escolteu, Calleu, Engoliu...?
DE REBAIXES 14.- ANTON-T.E.-30-3-14