dilluns, 6 de juliol del 2009

173 .- lLANTERNES FEU LLUM


Haikú del dia
94.-Llanternes feu llum
que és nit fosca i boirosa.
Feu de nit, dia.


E S C O R R I A L L E S

B114.- No t’impacientes en arreglar els problemes dels altres, és a dir, del pròxim, no sigui que esgarris els teus.

B115.- És normal. Ell té el seu i jo tinc el meu. Sí, sí. Alegries i penes, victòries i derrotes.