dijous, 4 d’abril del 2019

TRENETS 75


265.- 25-10-18
Amb la creu clavada circulava
Buscava un buf de vent  per enterrar seu desori.
No li valia la gorra per cobrir el cabell
o la crossa per guardar-li mobilitat i equilibri
a mercè de les inclemències no es salvaria
i la creu era pesant.  La indefensió,
l’ànima aversió el tenia corprès.
Conjugaven contra d’ell els mals vents
i convindria buscar refugi segur
o la tragèdia, constantment, el perseguiria.
4-4-19.- DE REBAIXES 18,.ANTON.- T.E.