dijous, 19 de març del 2009

125 .--QUAN LA SON PASSA

Haikú del dia
66 .- Quan la son passi
destapa el llençol clepsa.
Segur camina.
.....................


E S C O R R I A L L E S
B29.- El costum crea addicció? Al polítics, addicció a manar. Als banquers a guardar-se els diners. Als treballadors, com el seu nom diu, al treball... etc.

B30 .- Hi ha pluja fina que és com escopinades dels àngels