dijous, 26 de febrer del 2009

113 -- NETA LA ROBA

Haikú del dia

54.- Neta la roba.
Net el pensar en el pit.
Serenor raja.

--------------------


E S C O R R I A L L E S

B 5.- Ara que s’ha parlar de que si l’os si, l’os no, voldria recordar que hi ha ossos que ens rosseguen a nosaltres i n’hi marxen ni ens els treuen.

B 6.- Una intenció d’avui potser una professió demà.