dijous, 17 de març del 2011

7 .- HAIKÚS .-17.-Vigila el Tormo.... fotos pròpies17 - 3 - 11
17.-Vigila el Tormo
Vostra florida alegre.
Cants d’esperança18.-l’àvia t’aguaita
Quan tu vols néixer dona.
Segueix la vida.