dissabte, 22 d’abril del 2023

POSES SAL A LA LLAGA...

 15.- 15-1-23

                                                                 Poses sal a la llaga...


                                                            Manen i manen i manen...

                                                             amb els calerons nostres...

                                                                    i si que en saben

                                                                per fer bossa per ells...

                                                                  Sí, tron de reis...

                                                                  i nosaltres dormint...

DE REBAIXES 23, ANTON.- T.E.- 15-1-23