dilluns, 4 de març del 2013

DEPENDENTS... boli ràpit pintatSUCANT EL ROSSEGÓ
3 .- Som dependents sempre. Del acoblament de matxo i femella, semen i òvul, d’engendrament, de part favorable, de mugró, biberó, cullera..., de carrutxes pels primers passos, del xumet per calmar el plor i una llista inacabable..., l’adolescència, estudis, d’un sou i, és clar, d’un diner final de jubilació...
Som dependents sempre.