dimarts, 20 de gener del 2015

LES PANCARTES... aquarel·la


Les pancartes escrites es miraven
llançant-se en cara seves proclames...
Pensa, no pensis, pensa, no pensis
Seu, no seguis, seu, no seguis...
Aixeca’t, no t’aixequis, aixeca’t, no t’aixequis...
Corre, no corris, corre, no corris...
I així anava continuant el diàleg.
Desfulla, no desfullis, desfulla, no desfullis...
I es va  fer nit i ningú gosà tocar les margarides
i va ser la fosca extensa que no deixà veure
com clarejava el nou dia.
DE REBAIXES 15.- ANTON.- T.E.- 20-1-15
 .........SILENCIS
13.- Molt bones raons callen i canvien de parer davant del diner
que arriba i conviden amb avidesa a bossa pròpia.