dimarts, 3 de setembre del 2013

LA BURORÀCIA NO VOL LA ROSA... aquarel·la


La Burocràcia no vol la ROSA...
- Realitat, Obligació,Ser, Amor -,
Senzilla la ROSA
sols aspira a sa identitat...
La llibertat de ser ROSA.
DE REBAIXES 13.- 3-9-13.- ANTON.