dilluns, 10 d’agost del 2009

185 -- LA GOTA D'AIGUA .- fotos engalanament carrer Trullet

HAIKÚ DEL DIA

111.- La gota d’aigua

s’evapora lentament.

Prepara el núvol


A demés de l'engalanament apropiat, els veins es disfrasaren. La dança dels set vells rondava per allí... i amb gust i goig.