dilluns, 26 de setembre del 2011

SEXE DELS ANGELS... deixalles 98104.-A la Mar li falta la E per ésser Mare. Perxó, a la Mar  Flores quan sigui mare li diran Mar –e  Flores. Si, sí.

105.-L´havien adoctrinat sobre el sexe dels àngels. No en tenien de sexe. Se' n anà a una platja  nudista.
Preguntà: - Tu ets l´Àngel ?
- I tant que si.
- Com us reproduïu els àngels ? – Com rigueren els concurrents.
- Amb l´Angeleta, no ho sabies ? -
Baixà el cap i feu eixa consideració.
- Deuen ésser els arcàngels  que no tenen sexe-.
Arcàngel Gabriel, arc. Rafel, etc.. Segur que és així. Oh, Noooo...
Gabriela, Rafela, etc. Com em deixo prendre el pel!!-