dilluns, 25 de febrer del 2019

TRENETS 43


232.- 23-9-18
Feu mal el ganivet com daga fina...!!
Curaria ferida: treball, constància i esforç.
Calia entrar a sac contra la injustícia
que cremava cor i ànima de tot ser.
Molt voldria eixugar suor en la empenta
que necessitava per anorrear per sempre
la traïdoria que dimanava d’abrupta ment.
25-2-19.-DE REBAIXES 18.- ANTON.- T.E.