dimarts, 2 de setembre del 2014

LA LLUM... boli ràpit.


62.- 30 – 9 – 10
He crescut desaforat
quan el raig de llum es guarda
en la ratlla de l’invisible.
L’ombra meva creix, creix
i penso en ser un gegant
estès a terra incòlume.
Ni vent ni pluja poden en mi,
sols la llum
em retorna
al lloc...
Captiu de la claror,
m’ha fet creure
en l’orgull envejat
de ser un colós.
.......................
Ella ha clos en son viatge
i jo he quedat petit com infant
orb de la claror
que m’havia alterat
la realitat més íntima.

 DE ARREPLEGANT TRENETS II
2010-11.- ANTON.- T.E.