dimarts, 6 de setembre del 2011

I LA NÚVIA ...? ..... DEIXALLES 9866.- Ella aspirava a tot, aspirava a molt .Però, tot deixalles. Ho tenia que llençar. Pobra aspiradora, Pobra!? Si, ha pres el lloc a l’escombra64 A.-Qué direm del blanc impol·lut:vestit, vel, guants, sabates...en la fembra en les núpcies ?Segur que son àngels encara ? Sí...65.A.-Es igual Becaria o Becaina? Als EE.UU. segurament que sí,per que no pots dormir-te mai Ni fent Becaina, ni amb la Becaria.