dimarts, 9 d’agost del 2011

SI ASSOLIM UNA ALEGRIA... DEIXALLES 9845.- Si m’assota una desgràcia, no penso que és la última – si és que resto viu -. I, vosaltres?

46.-Si assolim  una alegria, sí que és bo de creure que és l’última. Estem-ne segurs. De LOTOS sols tornar-nos els calers.